Skip to content

Interviews

Hieronder lees je inspirerende verhalen van bijzondere mensen die zich dagelijks inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Zij creëren bewustzijn en maken grote impact op belangrijke diversiteitsdimensies zoals gender, LHBTI+, cultuur en etniciteit en arbeidsvermogen.

Living Labels Theater

Zorg dat het initiatief breed gedragen wordt in alle lagen van je organisatie. Betrek dus iedereen in het Living Labels Theater, zowel in de programmering als bij het publiek.

Lees meer

Joyce Sylvester

“Ik kreeg regelmatig reacties als ‘bent ú de burgemeester?’”
“We zijn er nog lang niet in de strijd tegen ongelijkheid. Leer daarom ermee om te gaan, zeiden mijn ouders. Dat betekent niet je mond houden, maar je ertegen durven uitspreken. En ook weten dat het probleem niet bij jou ligt. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk echt te genieten van het leven.”
Lees meer

Aminata Cairo

“In Nederland hebben we geleerd het liever niet over racisme te hebben”
“Diversiteit is er altijd, ook als je het niet ziet. Iedereen heeft een ideaal en een verhaal. Al die verhalen zijn belangrijk. Je levert je uniekheid in, omdat je er anders op wordt afgerekend. Je past je aan. De uitdaging is om jezelf te blijven, om te weten ik ben oké, ook mijn manier mag er zijn,” Aminata Cairo, ambassadeur culturele diversiteit voor Diversity
Lees meer

Remco Boxelaar

“Ik zie mezelf als genderfluïde of genderqueer”
“Ik zie mezelf als genderfluïde of genderqueer, wat voor mij betekent dat ik speel met mijn genderexpressie. Zo is het dragen van nagellak voor mij niet toegeschreven aan vrouwen alleen. Het belangrijkste is dat we leren respecteren hoe iemand zich identificeert, ook als daarin gewisseld wordt.” Remco Boxelaar is founder van Corporate Queer, een organisatie die strijdt voor een wereld waarin iedereen authentiek mag zijn. Verder is hij lid van verschillende adviesraden – waaronder die van Diversiteit in Bedrijf – en nu dus ook ambassadeur LHBTQI+ voor Diversity Day 2020! Remco begon zijn carrière als high-fashion model en maakte daarna de stap naar het bedrijfsleven in de consultancy. De modewereld en het bedrijfsleven hadden één ding gemeen: er was weinig speelruimte ten aanzien van gedrag, houding en taal
Lees meer

Marguerite Soeteman – Reijnen

“Het is niet ‘de mannen tegen de vrouwen’”
“Belangrijk is dat je staat voor verbinding, het is niet ‘de mannen tegen de vrouwen’. Maar let wel: er is genoeg gepraat, het is nu tijd voor actie.” Marguerite Soeteman – Reijnen is voorzitter van Aon Holdings, global CMO Aon Inpoint en sinds januari 2020 Voorzitter van Topvrouwen.nl. Ze legt de lat hoog, zowel in haar persoonlijke ambities, als op het thema gender gelijkheid. Zodra het wetsvoorstel volgend op het SER advies is aangenomen geldt voor 88 beursgenoteerde bedrijven het vrouwenquotum. Dat betekent dat hun Raden van Commissarissen voor minimaal dertig procent uit vrouwen bestaan. Topvrouwen.nl bewijst met haar databank
Lees meer

Aart van der Gaag

“Iedereen moet mee kunnen doen. En dat lukt, als je maar wilt”
“Onze belofte aan arbeidsbeperkten is heel belangrijk. Werk geeft structuur, het gevoel dat je erbij hoort, en geeft eigenwaarde, nu nog meer dan vroeger. De Participatiewet beoogt dat iedereen mee moet kunnen doen. En het lukt, als je maar wilt.” Aart van der Gaag is commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Tevens is hij inspirator voor de overheid bij hun taakstelling om 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Van der Gaag en zijn projecten informeren werkgevers over het werken met mensen die een arbeidsbeperking hebben en inspireren ze om ook kansen te bieden aan mensen die het in de maatschappij niet kunnen redden
Lees meer
Back To Top