Skip to content

Diversiteit en inclusiviteit (‘D&I’) is een zakelijk onderwerp met topprioriteit in onze samenleving. PwC is één van de koplopers als het gaat om het formuleren van een concrete D&I-strategie en het ontwikkelen van doelen om de organisatie meer divers te maken, en nog belangrijker, meer inclusief.

Achtergrond van de Expansion Toolkit
PwC NL heeft vier verschillende netwerken opgebouwd die de diversiteit binnen de firma representeren (i.e. WomenNL, Shine (LGBT+), disAbility en Connected Cultures). Elk van deze netwerken heeft een missie geformuleerd en goals om bij te dragen aan een meer inclusieve organisatie. Ze organiseren activiteiten en events om aandacht te genereren rondom Diversiteit & Inclusiviteit.

Ze hebben gemerkt dat veel organisaties (klanten en andere PwC regio’s) meer willen leren over hoe PwC NL deze netwerken heeft opgezet en hoe zij iets soortgelijks in hun eigen organisatie zouden kunnen toepassen. Gezien deze vraag werkt een van de PwC netwerken aan een zogenaamde ‘Expansion Toolkit’. Het doel van dit document is om de best practices, gebaseerd op ervaring te delen en organisaties te helpen om zelf zulke netwerken binnen hun eigen firma op te zetten. PwC NL is op dit moment nog bezig met de uitwerking van dit document, maar wil alvast een tipje van de sluier lichten met wat eerste gedachten.

Missie, visie & strategie van een netwerk
De eerste stap in het opzetten van deze netwerken is door te beginnen met een visie (of een idee). Om die visie te formuleren moet je nadenken over het volgende:

 • In lijn met bedrijfsdoelen.
 • Input van relevante stakeholders, e.g. bestuur, afdelingen, diversiteitsbureau.
 • Tijdshorizon.

De tweede stap is het creëren van een jaarplan, waarin de volgende informatie moet worden opgenomen:

 • de link met de visie.
 • SMART doelen op activiteit level.
 • budget.
 • tijdspad.
 • benodigde stakeholders.

Creëren van het netwerk
Er zijn een aantal stappen gemoeid met het opzetten van een netwerk. In onze Expansion Toolkit gaan we hier verder op in. Voor nu, hieronder een paar eerste aanwijzingen:

 • Stap 1: Aanwerving van het bestuur en leden
 • Stap 2: Opzetten van de bestuursstructuur
 • Stap 3: Ontwikkeling van het jaarplan
 • Stap 4: Uitrolplan / aandacht genereren
 • Stap 5: Opzetten van een het ambassadeurs netwerk

In de Expansion Toolkit wordt praktisch en uitgebreid uitlegt over hoe je met elke stap moet beginnen en wat de potentiële uitdagingen zijn die je onderweg kan tegenkomen. Daarnaast geeft het je een exclusieve blik in de D&I-activiteiten en events die PwC binnen de organisatie organiseert om je te inspireren om mogelijk hetzelfde te doen.

Als je graag een kopie van deze Expansion Toolkit wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar nl_connected_cultures@pwc.com.

Back To Top