Skip to content

Informatie organisatie:

Naam organisatie: Traineeprogramma Amsterdam biedt kansen voor talentvolle statushouders

Informatie activiteit:

Voor Hamid was het Traineeprogramma voor statushouders bij de gemeente Amsterdam een geweldige kans. In drie jaar tijd kon hij niet alleen een intensieve taaltraining volgen, maar ook via allerlei verschillende opdrachten en afdelingen binnen de gemeente ontdekken wat zijn talent is. Inmiddels is Hamid officieel in dienst als Demandmanager Informatievoorziening bij het cluster Ruimte en Economie. En doet hij waar zijn passie ligt; werken met mensen én techniek.

 

Hoe ziet zo’n traineeprogramma eruit?

Hamid vertelt: “Het programma bestaat uit twee delen. Eerst een jaar stage, waarbij ik 2 dagen een intensieve taaltraining volgde bij de UvA en 2 dagen stage liep bij verschillende afdelingen. Daarnaast waren er op vrijdag soms extra trainingen en excursies. Na dat eerste jaar volgde twee jaar traineeship. Daarbij werkte ik in perioden van 6 tot 8 maanden aan verschillende opdrachten. Het fijne is dat je allerlei verschillende werkgebieden en afdelingen mag uitproberen, ook als die anders zijn dan je studie. Het was heel prettig dat er al die tijd een begeleider beschikbaar was om mee te kijken en je te helpen. Aan het eind van het traineeship kreeg je de kans om te solliciteren, waarbij je ook weer werd ondersteund door de Traineepool. En om de taal nog beter onder de knie te krijgen waren er taalbuddy’s, collega’s die op vrijwillige basis met mij de Nederlandse taal oefenden”.

Hoe kwam je in contact met de gemeente?

“Tijdens mijn stage op de Hogeschool van Amsterdam werd ik benaderd door de gemeente, of ik mee wilde doen aan de Traineepool voor statushouders. Ik wist wel iets van de organisatie, dat ze iets voor burgers doen en natuurlijk kende ik het logo dat ik in de stad vaak tegenkwam, maar wat ze precies deden wist ik niet. Verschillende mensen in mijn omgeving vertelden mij dat de gemeente Amsterdam een goede start van je carriére is; het is erg leuk, je kunt veel verschillende projecten doen, je ontwikkelt een goed netwerk en leert veel mensen kennen. Het bleek allemaal te kloppen,” lacht Hamid. “De organisatie en het werk past goed bij mij. Ik wil graag mensen helpen, dat zit in mijn karakter.”

Wat was voor jou het meest waardevol van de traineepool?

Hamid legt uit dat dat een aantal dingen waren. “Om te beginnen de steun, de openheid en het warme welkom. Daarnaast waren de mogelijkheid om snel de taal te leren en om veel te oefenen heel belangrijk. En tenslotte vond ik de groepsopdrachten heel waardevol. Omdat die over grotere onderwerpen gaan, krijg je een veel bredere ervaring”.

En, hoe is het nu om ambtenaar te zijn?

Hamid: “Erg leuk! Ik kan mij steeds weer verder ontwikkelen en ik vind dat er een heel goede sfeer is. Wat ik wel heb moeten leren is dat je heel veel moet vergaderen en voor alles een afspraak moet maken. En soms vind ik de afwachtendheid van collega’s lastig. Ik ben iemand die snel resultaten wil bereiken en heb dan de neiging om zelf te zoeken naar snellere manieren om het werk gedaan te krijgen.

Over de traineepool voor statushouders

De traineepool is in 2017 ontstaan vanuit de taak van Amsterdam om statushouders naar een baan te begeleiden. Veel van hen zijn hoogopgeleid en zeer talentvol. Talent waar de gemeente zelf om zit te springen. Een traineepool voor statushouders was dan ook een logische keus. Belangrijkste verschil met de bestaande traineepool was de taal, maar door het aanbieden van extra taaltrainingen is ook die barrière geslecht. Inmiddels hebben 8 voormalige trainees een vaste aanstelling en zijn 15 statushouders bezig met hun tweede jaar in de pool. De gemeente is er blij mee, want naast dat deze groep trainees gretig en loyaal is, kunnen ze veel beter inschatten wat er nodig is om met deze snel veranderende wereld om te gaan. En dat is van grote meerwaarde voor het werk voor de stad.

Back To Top