Skip to content

Labels hebben ons taal gegeven om duidelijk te maken wie we zijn en bij welke groep we horen. Tegelijkertijd is onze identiteit niet eenduidig, en vaak zelfs fluïde en aan verandering onderhevig. Voor Diversity Day 2023 hebben AstraZeneca en het WTC The Hague hun krachten gebundeld en zijn ze het gesprek aan gegaan in de micro-samenleving die het WTC is. In zeven interviews maken ze diversiteit en gelaagdheid zichtbaar. Anton, Arnold, Cristina, Denise, Ellie, Rik en Shalini vertellen hun eigen verhaal en houden elk op hun eigen manier een pleidooi voor openheid en inclusie. Want aan labels kleven ook vooroordelen, en die staan een echte connectie in de weg. Door open vragen en oprechte interesse te tonen ontstaan de mooiste gesprekken.

Bekijk de verhalen hier.

Back To Top