Skip to content

Informatie organisatie:

Naam organisatie: Rabobank reikte diversity award uit

Informatie activiteit:

De Rabobank organiseerde op Diversity Day 2020 twee sessies van 3 uur voor al haar medewerkers. Eénmaal ’s ochtends en éénmaal later in de middag zodat hun onze buitenlandse collega’s de kans hadden aan te sluiten. In deze sessies stonden drie onderwerpen centraal: anders kijken, psychologische veiligheid en generatieverschillen. De sessies bestonden onder meer uit een ronde tafel gesprek met externe experts en Rabobank medewerkers waarin we actuele dilemma’s omtrent psychologische veiligheid werden besproken, en een interactief gedeelte waarbij de kijkers zich bewust werden van eigen vooroordelen en uitgedaagd werden deze vooroordelen overboord te zetten. En de Diversity award werd uitgereikt!

Diversity Day 2020 werd georganiseerd samen met de interne Rabobank netwerken rondom D&I.

Back To Top