Skip to content

Er vond een rijksbrede bijeenkomst plaats in het kader van Diversity Day, gehost door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hieraan werkten mee: ministerie van AZ, ministerie van BZ, ministerie van Defensie, ministerie van EZK, ministerie van I&W, ministerie van J&V, ministerie van LNV, ministerie van OCW, ministerie van SZW, ministerie van VWS, en de Belastingdienst.

Gesprek en ontmoeting stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Medewerkernetwerken wisselden kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren en met elkaar tot verdere acties te komen. Hoe kunnen we bewustwording op het gebied van inclusie vergroten? Hoe praten we met elkaar over de cultuur in onze organisatie? En hoe kun je je jezelf en je eigen omgeving bewust maken van bepaalde vooroordelen of aannames? Dat zijn vragen die aan bod kwamen tijdens deze inspirerende middag.

Back To Top