Skip to content

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseerde in aanloop naar Diversity Day een D&I kunstexpositie. De ministeries van SZW en VWS sloten namelijk aan bij een D&I kunstinitiatief van het ministerie van OCW. Vanuit dit initiatief werden er vanuit ieder departement vijf à zes medewerkers gevraagd of zij een persoonlijk verhaal wilden vertellen over diversiteit en inclusie aan de hand van een kunstobject. Dit kon een kunstwerk zijn in de meest brede zin van het woord. Bijvoorbeeld een schilderij, een beeld of een muziekstuk. De expositie bleef een maand lang staan.

Op Diversity Day zelf organiseerde het ministerie van SZW een lunchlezing voor medewerkers en nodigde daarbij Jitske Kramer uit. Jitske is corporate antropoloog en staat bekend om haar kennis en kunde op het gebied van organisaties en cultuur. Tijdens de lunchlezing ging ze in op inclusie in teams. Bewustwording is belangrijk, maar hoe komt diversiteit nou het best tot zijn recht?

Back To Top